Bpm berekenen

BPM 2012 versus 2013

Verandering hangt in de lucht

Het BPM, belasting van personenauto's en moterrijwielen, betaalt iedereen die een auto voor het eerst op een Nederlands kenteken laat zetten. Dit bedrag wordt gekoppeld aan maatschappelijke omstandigheden en de berekening van het bedrag verandert met de jaren, zo ook voor het BPM 2012. Het BPM berekenen 2012 zal voor een grote ommezwaai komen te staan, met een aansluitend maatschappelijk doel: het redden van het milieu.

Aandacht voor het milieu

Het redden van het milieu is een erg ambitieus plan, waarbij men met kleine stappen zal moeten beginnen. Een begin is al wel gemaakt. Men heeft zich namelijk gerealiseerd dat het probleem aangepakt moet worden bij een van de grootste vervuilers op de wereld: de auto's. En het berekenen van het af te dragen BPM zal de sleutel zijn. Men moet geprikkeld worden om een milieuvriendelijke auto te gaan rijden om zo de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Daarom is er een plan opgesteld waarin het BPM in 4 jaar tijd zal worden omgevormd van een heffing die voornamelijk op catalogusprijs gebaseerd is naar een heffing op basis van CO2-uitstoot. Deze verandering is al 3 jaar gaande, wat betekent dat in 2013 deze omvorming volledig zal zijn afgerond. De heffing is dan alleen nog maar gebaseerd op CO2-uitstoot en dus niet meer op het relatieve milieulabel of de hybride techniek. Maar wat betekent dit voor het BPM 2012?

BPM 2012

Per 1 januari is de CO2-uitstoot voor BPM 2012 van belang geworden. De BPM-heffing wordt nu vastgesteld op basis van de catalogusprijs van de auto én op basis van haar CO2-uitstoot.Voor het vaststellen van het bedrag zijn vier schijven in het leven geroepen op basis van de CO2 met daarbij behorende tarieven voor het BPM berekenen 2012. Eigenaars van bestelauto's, kampeerauto's en motoren hebben voorlopig nog geluk. Bij deze typen auto's zal voor nu de catalogusprijs als grondslag blijven bestaan, omdat er geen goede CO2-gegevens beschikbaar zijn.

BPM 2013

Op dit moment is de CO2-heffing maar een onderdeel van het totale BPM bedrag. BPM berekenen 2012 houdt rekening met een vast percentage van 11,1% dat wordt aangevuld door de CO2-heffing. In 2013 zal het vaste percentage aan BPM echter 0% bedragen en volledig verdwijnen. Wat overblijft is een belasting die volledig is afgestemd op de hoeveelheid schadelijke gassen uw auto produceert. Het is nog niet zo ver, voor nu kunt u nog gemakkelijk onze online calculator gebruiken. BPM berekenen 2012 gaat u nu gemakkelijk af door onze online tool, maar in 2013 zal deze calculator voorgoed moeten worden aangepast aan de CO2-regel.